Oficjalna strona gazetki szkolnej "Elemencik" Zespołu Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

25 – letni bilans “Elemencika”:

 

ROK ZAŁOŻENIA – 1994

NAKŁAD – 42 egzemplarze – w tym 5 wydań specjalnych

REDAKCJA – 140 adeptów dziennikarstwa

OPIEKUNOWIE: p. Stanisław Tymowicz, p. Anna Mol, p. Jacek Kędzierski, p. Ryszard Kędzierski, p. Halina Cygan, p. Elżbieta Kiszka, p. Piotr Zdeb, p. Beata Irzyk, p. Renata Mazur
NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA:2000 r.

 • Wyróżnienie w Konkursie „Zielony Karpacki Most”

2001 r.

 • IV miejsce w konkursie na najlepszą gazetkę szkolną w ramach ogólnopolskiego konkursu międzyszkolnego „Tu lubię być” oraz III miejsce w konkursie plastycznym
 • I miejsce w konkursie plastycznym „Podkarpacka Tęcza”

2002 r.

 • II miejsce w II edycji konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Kultura Dworska Podkarpacia”

2003 r.

 • III miejsce w III edycji konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Barwy czterech kultur Podkarpacia …” (kategoria recytatorsko – inscenizacyjna) oraz wyróżnienie (kategoria literacko – krajoznawcza)

2004 r.

 • laureat XIII edycji Europejskiego Konkursu Szkolnego „Europa w szkole”
 • II miejsce i wyróżnienie w IV edycji konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Ludzie, przyroda gór i pogórza” ( kategoria literacko – krajoznawcza) oraz wyróżnienia (kategoria plastyczna i kategoria recytatorsko – inscenizacyjna)
 • I miejsce w XI Wojewódzkim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” za pracę multimedialną „Przewodnik po najstarszych obiektach sakralnych Podkarpacia”

2005 r.

 • I miejsce w XII Wojewódzkim Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” za pracę literacką „Niesamowite historie, podania i legendy z Pogórza Dynowskiego”
 • III miejsce w V edycji konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem ”Skarby Podkarpacia” ( kategoria plastyczna)

2006 r.

 • I miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie na Gazetę Szkolną „Nasza Gazeta” o treściach ekologicznych”
 • II miejsce w XIII Wojewódzkim Młodzieżowym Konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” za pracę literacką pt. „Literackie portrety znanych i mniej znanych twórców ludowych Dynowszczyzny”
 • wyróżnienie w II Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych
 • II miejsce oraz wyróżnienie w VI edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Podkarpacki jarmark” (kategoria krajoznawcza)

2007 r.

 • wyróżnienie w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Eko – Podkarpacie” (kategoria plastyczna)

2008 r.

 • wyróżnienie w VIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Austriackie gadanie” (kategoria plastyczna)

2009 r.

 • III miejsce w IV Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych

2010 r.

 • II miejsce w V Podkarpackim Przeglądzie Gazetek Szkolnych (organizator Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie filia Leżajsk)
 • II miejsce w X edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „W służbie Podkarpaciu” (kategoria fotograficzna)

2011 r.

 • wyróżnienie w XVIII Dynowskim Konkursie Poezji Patriotycznej pod hasłem: „Moja Mała Ojczyzna – miejsce dla ciszy i dla śpiewu”
 • I miejsce w XI edycji konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem: „Rodem z Podkarpacia” (kategoria reklamy), II miejsce (kategoria plastyczna), wyróżnienie (kategoria recytatorsko – inscenizacyjna)

2012 r.

 • II i III miejsce w IV Międzyszkolnym Konkursie Bożonarodzeniowym „Radosne święta, twórcze święta” w kategorii dziennikarsko – literackiej za prace literackie „Święta choinką pachnące” oraz „Leśne święta”
 • wyróżnienie w XII Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem: „Magiczne Podkarpacie” (kategoria fotograficzna)
 • I miejsce w XIX Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” za pracę literacką „Album nekropolii i zabytków sakralnych Dynowszczyzny”

2013 r.

 • wyróżnienie specjalne w Konkursie Literackim „Europa – moje miejsce na Ziemi” za pracę literacką „Polak obywatel Europy”
 • II miejsce oraz wyróżnienie w XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Młodzieńcze Podkarpacie” (kategoria plastyczna)

2014 r.

 • wyróżnienia w VI Międzyszkolnym Konkursie Bożonarodzeniowym „Radosne święta, twórcze święta” w kategorii dziennikarsko – literackiej za pracę literacką „Zagubieni Trzej Królowie” oraz wyróżnienie w kategorii plastycznej
 • II miejsce w VI Podkarpackim Przeglądzie Gazetek Szkolnych zorganizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie Filia w Leżajsku
 • wyróżnienia w XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” – „Podkarpackie ślady świętości” (kategoria fotograficzna)
 • I miejsce w IX edycji konkursu „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” za przygotowanie prezentacji multimedialnej
 • III miejsce w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Dom, rodzina, miłość – utrata tych wartości to bezdomność” za pracę literacką „Bezdomność – wybór czy poświęcenie? Rozważania na marginesie męki Pańskiej”

2015 r.

 • II i III miejsce w IV Międzyszkolnym Konkursie Bożonarodzeniowym „Radosne święta, twórcze święta” w kategorii dziennikarsko – literackiej za prace literackie „Święta choinką pachnące” oraz „Leśne święta”
 • wyróżnienie w XII Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem: „Magiczne Podkarpacie” (kategoria fotograficzna)
 • I miejsce w XIX Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” za pracę literacką „Album nekropolii i zabytków sakralnych Dynowszczyzny”

2016 r.

 • II i III miejsce w IV Międzyszkolnym Konkursie Bożonarodzeniowym „Radosne święta, twórcze święta” w kategorii dziennikarsko – literackiej za prace literackie „Święta choinką pachnące” oraz „Leśne święta”
 • wyróżnienie w XII Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem: „Magiczne Podkarpacie” (kategoria fotograficzna)
 • I miejsce w XIX Wojewódzkim Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę” za pracę literacką „Album nekropolii i zabytków sakralnych Dynowszczyzny”

2017 r.

 • I miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Dom, rodzina, miłość – utrata tych wartości to bezdomność” za pracę literacką „Bezdomny Chrystus. Ojciec?”
 • wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Moje miejsce na ziemi”

2018 r.

 • wyróżnienia w XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Patriotyczne Podkarpacie” (kategoria plastyczna i kategoria fotograficzna)
 • II miejsce w XVIII edycji Wojewódzkiego Konkursu „Podkarpacka Tęcza” pod hasłem „Patriotyczne Podkarpacie” (kategoria muzyczna)
 • wyróżnienie w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Dom, rodzina, miłość – utrata tych wartości to bezdomność” za pracę literacką „Jabłko pachnące życiem/Gra o życie”
 • I miejsce w XIII edycji wojewódzkiego konkursu dla dzieci i młodzieży „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” na temat : „Z Janem Pawłem II śladami historii naszej Ojczyzny” za pracę literacką „Znaleźć swoje Westerplatte”
 • II miejsce w XXIV Dynowskim Konkursie Recytatorskim pod hasłem „Dla Niepodległej”

2019 r.

 • III miejsce w XI Międzyszkolnym Konkursie Bożonarodzeniowym pod hasłem „Radosne święta – twórcze święta” (kategoria recytatorska)